Werkgroep taal en verhaal

De werkgroep taal en verhaal organiseert een voorleesweek voor de kinderen, pimpen in samenwerking met Talentenschool Turnhout Campus Zenit een leescaravan en zorgen voor leuke activiteiten rond taal en verhalen. Radio Regenboog ging ook de ether in tijdens de voorleesweek.