Middag

Wij kiezen er bewust voor om in de klassen te eten. Zo eten de kinderen in kleinere groepen dan in een refter en kan het eten rustiger en aangenamer verlopen. Het eten gebeurt onder begeleiding van de eigen klasleerkracht. Zeker voor onze jongste kinderen is deze huiselijke sfeer een grote troef! De kinderen brengen zelf een lunchpakket mee.

Korte pauzes

Net voor de voormiddagspeeltijd en in de namiddag drinken de kinderen fris kraantjeswater uit een beker of drinkfles en eten ze fruit of groentjes die ze van thuis meebrengen. Wij doen dit voor het milieu : we hebben geen drankkartonnetjes en geen individuele verpakkingen wat een heleboel afval bespaart. Wij doen dit voor de gezondheid : de kinderen eten per dag twee lekkere porties fruit of groenten. We vragen aan onze ouders om het volgende mee te geven :

  • Water in een hervulbare drinkfles, niet in brik of blik.
  • Voor de voormiddag en de namiddag fruit of groenten, vooraf geschild als dit nodig moest zijn.

Sport

Omdat we sport en lichaamsbeweging heel belangrijk vinden, kiezen we ervoor om een leerkracht lichamelijke opvoeding in dienst te nemen, die wekelijks met de kinderen gaat sporten. De kleuters krijgen steeds 2 uur sport van meester Bert. Hij sport 1 uur met de kinderen van de lagere school en de klasleerkrachten verzorgen in samenspraak met meester Bert ook 1 uur, al naargelang het zwemmen. Tevens werkt meester Bert rond bewegingscultuur in alle klassen. Tijdens verschillende momenten doorheen het schooljaar is er ook een gratis sportaanbod voorzien in onze naschoolse opvang : tai chi en zumba. De kinderen gaan zwemmen in het zwembad van Turnhout. 

Levensbeschouwing

Vanaf de lagere school, het eerste leerjaar, krijgt elk kind 2 uur levensbeschouwing per week. Je kan kiezen uit : rooms-katholieke godsdienst, protestants-evangelische godsdienst, islamitische godsdienst, anglicaanse godsdienst, israëlitische godsdienst, orthodoxe godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Vrijstelling kan aangevraagd worden mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag.

Verjaardagen

De verjaardag van een kind is een heel belangrijke dag. Dit mag niet ongemerkt voorbij gaan. In de klas wordt het kind gevierd. Sommige klassen knutselen een kroon, in andere klassen versieren ze de stoel, …  Er wordt zeker en vast gezongen. We spreken af dat de jarigen geen individuele cadeautjes meebrengen voor de klasgenootjes, iets lekkers om te trakteren kan natuurlijk wel, maar geen snoep! We geven ook de voorkeur aan gezonde traktaties. 

CLB en ondersteuningsnetwerk

Wij werken samen met goclbfluxus , Waterheidestraat 19, 2300 Turnhout. Daarnaast biedt het leersteuncentrum Fluxus extra hulp. 

Scholengroep

Onze school is een school van het GO! en behoort tot scholengroep Fluxus .