Freinet in onze school

De Regenboog is een Freinetschool met als kerntaak ‘het realiseren van goed onderwijs’ waarbij de ervaring van het kind centraal staat. In onze school leren we ‘al doende’. We vertrekken vanuit de talenten van de kinderen en trachten het maximum uit elk kind te halen. Spelenderwijs in samenwerking met andere kinderen en volwassenen vergaren de kinderen kennis en vaardigheden. De leerkrachten begeleiden dit proces rekening houdend met de vooropgestelde leerplandoelstellingen en eindtermen. Deze aanpak heeft zijn doeltreffendheid reeds bewezen. De schoolverlaters van De Regenboog doen het bijzonder goed in het secundair onderwijs.

Een vaak voorkomende misvatting is dat kinderen ‘zomaar’ hun zinnetje kunnen doen in een Freinetschool. Ook democratie moet georganiseerd worden. Daarom gaan we in De Regenboog samen met de kinderen afspraken maken. Doordat ze de zin ervan inzien, wordt het voor de kinderen gemakkelijker om zich daaraan te houden. Onze Freinetschool is een school voor ‘alle’ kinderen. Ze is er niet voor een bepaald publiek van ouders en kinderen.  

Freinetonderwijs is steeds vernieuwend. In De Regenboog begint de dag met een praatronde, de kinderen wisselen ervaringen uit en vertellen wat hen bezighoudt. De planning van de activiteiten gebeurt in overleg met de leerkracht, zo ook voor praktische taken en verantwoordelijkheden. De leerinhouden worden enerzijds bepaald door methodisch gestructureerd materiaal waardoor er sprake is van een inhoudelijk doorgaande lijn. Anderzijds willen we voldoende ruimte houden om in te kunnen spelen op zaken die vanuit de belevingswereld van de kinderen komt. We willen dat kinderen steeds meer eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun leerproces. Daartoe gebruiken we de ‘Freinettechnieken’. De oorspronkelijke Freinettechnieken zijn aangepast aan onze huidige maatschappij en zijn nog steeds onderhevig aan evolutie omdat goed onderwijs, onderwijs is dat past in onze huidige tijd.

Praatronde

De praatronde is een belangrijke start van onze schooldag. Alle ervaringen, emoties, weetjes, … die kinderen opdoen buiten de klas komen zo de klas binnen. De kinderen praten met elkaar, luisteren naar elkaar, maken plannen, lezen teksten voor, tonen dingen aan elkaar, zijn verwonderd, … De praatronde is vaak de start van heel wat activiteiten : onderzoek, beeldend werk, teksten schrijven, …

Vrije tekst

Aan de hand van vrije teksten leren kinderen het belang van schriftelijke communicatie kennen. Ze krijgen de kans om verhalen, verslagen, ervaringen, gevoelens, … op te schrijven en hierbij te tekenen. Ze lezen de teksten voor aan elkaar, hangen ze op of maken er zelfs een krant of boekje van. Ze leren dat je met geschreven taal dingen kunt vastleggen.
Aan de hand van deze vrije teksten wordt er ook dieper ingegaan op hoe een tekst in elkaar zit, hoe je een tekst spannender, grappiger of … kunt maken, hoe zinsbouw in elkaar zit, hoe je bepaalde woorden schrijft, … Kortom ze leren taal aan de hand van hun eigen taal, hun eigen teksten. De vrije teksten worden geïllustreerd met druktechnieken. 

Onderzoek

Kinderen zijn van nature heel leergierig. Zij stellen zichzelf de hele tijd door vragen. Deze leergierigheid zetten we in om zaken te onderzoeken. Leren vanuit intrinsieke motivatie! Zo ontstaan er vanuit de praatronde onderzoekjes. Deze kunnen in kleine groepjes uitgevoerd worden, maar er kan ook een klasonderzoek uit groeien. De kinderen gaan op zoek naar antwoorden en stellen hun onderzoek voor aan de rest van de groep. Na de voorstelling leggen ze de belangrijkste zaken vast op papier, de onderzoeksfiche. Zo onthouden ze het beter.

Klasraad

Onze school is een gemeenschap op zich. Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen samenwerken en dat ze dit ook leren. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf, stap voor stap leren kinderen om dit op een gelijkwaardige manier te doen.
Kinderen leren ook dat hun mening telt en dat ze hun zegje mogen doen. Hiervoor bouwen we de klasraad structureel in onze klassen in : samen afspraken maken, hiervoor verantwoordelijkheid nemen, ideeën opperen, aangeven wat minder goed gaat, …

Vrije expressie tijdens werktijd

De werktijd is een creatietijd waarin kinderen uitgedaagd worden om, individueel, in duo of in groep hun eigen plannetjes vorm te geven met een vrije expressietechniek van Freinet. De technieken voor vrije expressie zijn in Freinetonderwijs het startpunt. Het doel is om kinderen vanuit hun eigen goesting en natuurlijke drang zich uit te laten drukken, te versterken in hun zelfbeeld en hen inzicht te geven in hun eigen mogelijkheden. Zo bouwen we gericht aan hun identiteit.

Bij de kleuters maken de leerkrachten een onderscheid tussen gele, groene en blauwe werktijd. Gele werktijd is creatietijd, vrije expressie en eigen plannetjes uitvoeren in de klas. Ze maken een beeldende, talige of wiskundige creatie, ze schrijven een vrije tekst, steken een eigen muziek-, drama-, techniek- of bewegingscreatie in elkaar en kunnen ook aan de slag met een vrij onderzoek.  Tijdens de groene werktijd spelen de kleuters vrij in de hoeken. De leerkrachten zorgen voor verdieping en verrijking in de hoeken door extra spelimpulsen te geven. De kleuters werken rustig en zelfstandig als het blauwe werktijd is. Op deze manier stimuleert de leerkracht de ontwikkeling van alle kleuters en zorgt voor differentiatie in de bakjes. Bovendien is dit een waardevol observatiemoment bij uitstek.

In het lager onderwijs maken de leerkrachten een onderscheid tussen stille werktijd en werktijd. In de voormiddag werken de kinderen rustig en zelfstandig aan hun taken en opdrachten. Tijdens de werktijd in de namiddag is het voor hen eveneens tijd voor creaties : beeld, techniek, wiskunde, taal, drama, muziek, multimedia en beweging komen aan bod. Daarnaast gaan ze aan de slag met het schrijven en illustreren van vrije teksten, voeren ze een vrij onderzoek uit, kiezen ze een leerspel uit of gaan aan de slag in de doe mij na hoek.  

Boomgaard

Op het terrein van onze school ligt een boomgaard. Regelmatig maken de kinderen tijd om een bezoekje aan de boomgaard te brengen. Wat gebeurt er in de boomgaard? Wat verandert er bij het wisselen van de seizoenen? Welke bomen staan er? Wat groeit er aan de bomen? Wie woont daar? Wat komen we onderweg tegen? In de buurt of wat verder weg gaan ze dingen bezoeken en onderzoeken om zo van het echte leven te proeven!

 

Forum

Een aantal keren per schooljaar organiseren we een forum. We nodigen alle ouders, grootouders, nonkels, tantes, vrienden, … uit om te komen kijken naar wat de kinderen op het podium te bieden hebben of tentoonstellen in de klassen. De kinderen laten zien waar ze mee bezig zijn, waar ze trots op zijn. Samen met de groep wordt iets in elkaar gestoken en iedereen krijgt hierin zijn rol. Ook voor kinderen die niet graag op een podium staan, voorzien we een taak (bijvoorbeeld materiaalmeester, decorbouwer, …).

Coöperatief werk

Door verschillende coöperatieve werkvormen toe te passen leren kinderen om leiding te nemen, om te luisteren naar elkaar, om rekening te houden met ieders mening, om verantwoordelijkheid te nemen, …

Ateliers

We richten regelmatig ateliers in. Zowel ouders als leerkrachten bieden een gamma aan activiteiten aan. Dit kan gaan van muzische activiteiten, sport en spel tot natuurexploratie. We zorgen ervoor dat er een ruim aanbod is waar alle kinderen kunnen grasduinen in activiteiten die dicht bij hun talenten ligt, maar ook voor alle begeleiders om hun talenten te tonen!

Moestuin

Alle klassen hebben een eigen perceel in de moestuin. De kinderen onderhouden de tuintjes, zaaien, planten en oogsten. Met de oogst gaan ze aan de slag in de klas tijdens een kookactiviteit. Verder leent de moestuin zich uitstekend tot rekenonderzoek. In de moestuin is ook een insectenhotel aanwezig waar kriebeldiertjes bestudeerd worden. De bessenstruiken en de bloemenweide trekken vlinders en bijen aan, ideaal om te observeren.