Schoolwerkplan

Schoolwerkplan

We streven in De Regenboog dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen ( opgelegd door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs ) na als eender welke basisschool. We volgen de leerplannen van het GO! en worden door dezelfde inspectieteams doorgelicht en geëvalueerd. Een volledig beeld van onze schoolwerking kan je vinden in ons schoolwerkplan 2022-2023, dit is een ontwikkeldocument waaraan tijdens een schooljaar aanpassingen kunnen gebeuren.