Ouderparticipatie

We verwachten van ouders eerst en vooral ouderbetrokkenheid : interesse tonen in wat je kind doet in de klas, begeleiding van huiswerk, aanwezigheid op een oudercontact, kortom een positief engagement in het belang van onze kinderen. Samen zorgen ouders en leerkrachten voor een positief leef- en leerklimaat om de leerlingen te begeleiden in hun totale ontwikkeling. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind, deze gedeelde verantwoordelijkheid vraagt een vlotte communicatie tussen beide partijen. We gaan er vanuit dat we kunnen leren van elkaar, de ouders van de school alsook de school van de ouders.

Ouders dragen in De Regenboog hun steentje bij aan het ‘samen school maken’: ondersteunend, adviserend maar niet beleidsmatig beslissend of sturend. Door deze ouderparticipatie spreekt het voor zich dat de kwaliteit van onze school aanzienlijk verhoogt als elke ouder, waar mogelijk, zijn persoonlijke kwaliteiten voor een stukje inzet ten voordele van de kinderen. Zo kunnen we onze kinderen zowel inhoudelijk als materieel van een rijke leeromgeving voorzien.

Tijdens de schooluren rekenen we bij bepaalde activiteiten graag op de medewerking van ouders. Denk bijvoorbeeld aan: begeleiding bij uitstappen, hulp bij ateliers, … De leerkrachten blijven echter wel instaan voor de pedagogische kant, zij vragen de ouders om hen bij bepaalde taken te ondersteunen. Op schoolniveau worden we ondersteund door ons ouderteam en worden er voor een aantal specifieke taken werkgroepen opgericht. De werkgroepen organiseren en coördineren de werkzaamheden en vragen hulp aan de andere ouders om mee te werken. Iedereen en niet alleen de ouders maar ook de moekes en vakes, de oma’s en opa’s, de nonkels en tantes, … kunnen op vrijwillige basis, geheel naar zijn of haar interesses en talenten een handje komen toesteken.