Werkgroep verkeer

In de werkgroep verkeer zetelen allemaal ouders die het belangrijk vinden dat onze kinderen op een veilige manier naar school kunnen komen. Zowel met de fiets, te voet als met de auto. Telkens als de donkere maanden eraan komen probeert de werkgroep de kinderen en de ouders te sensibiliseren om zo fluorescerend mogelijk naar school te komen. Ook de schoolomgeving willen ze veiliger maken, de realisatie van het zebrapad en de busparking is hiervan de eerste stap. Daarnaast zorgde de werkgroep ook voor subsidies van 10 op 10 via Provincie Antwerpen zodat onze nieuwe fietsenstalling een feit is.