Freinet wat is dat?

Een Freinetschool is een methodeschool. In een methodeschool hechten we belang aan de totale ontwikkeling van het kind. De nadruk ligt niet alleen op kennis vergaren maar ook op sociaal-emotionele vaardigheden. Ervaringen en belevingen van de kinderen zijn het uitgangspunt voor het onderwijs. De leerkracht en de groep zorgen er samen voor dat hier zinvol mee gewerkt kan worden.

De organisatie van het klasleven ligt meer in de handen van de kinderen. Kinderen leren van de ervaring van andere kinderen, volwassenen, culturen, … waarin de leerkracht diepte en structuur brengt. Er is aandacht voor lerend ontdekken. Leren is niet opnemen wat anderen bedacht hebben, je leert pas echt als je al handelend experimenteel kan zoeken en ontdekken en daar met anderen over kan communiceren. De leerkracht bepaalt dus niet eenzijdig wat er gebeurt maar de groep en de leerkracht plannen in democratisch en coöperatief overleg het werk.

Freinetonderwijs is iedere dag een avontuur! Dit onderwijs kenmerkt zich door een aantal waarden en normen die in alle omstandigheden vastliggen. Deze onveranderlijke basisprincipes heten de invarianten. Freinet ontwikkelde ook heel wat werkvormen die deze uitgangspunten in de praktijk omzetten : de freinettechnieken. Elke Freinetschool geeft de technieken invulling volgens de visie eigen aan de school.