Schoolreglement

Schoolreglement

In het schoolreglement staan de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Ouders ondertekenen elk schooljaar het schoolreglement en zowel ouders, kinderen als de school moeten het naleven. Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je kind niet inschrijven in onze school.

Schoolreglement 2022-2023