Brengen en halen

Net een beetje anders

Ouders zijn welkom in onze school. Je mag je kind ’s morgens tot op de speelplaats brengen, mee wachten tot het belt en daarna stappen de kinderen alleen verder naar hun klassen. Voor de nieuwe instappers in onze peuterklas maken we een uitzondering, de eerste dagen mogen ouders de peuters mee naar de klas begeleiden om jas en boekentas weg te zetten en nog een lekkere knuffel te geven in de praatronde. ’s Avonds kan je aan de klasdeur je kind opwachten. Zo heb je een direct contact met de klasleerkracht en kan je de juf of meester aanspreken als er iets is, ook de leerkracht zal de ouders snel aanspreken als dit nodig is.

 

Voor - en naschoolse opvang

Onze school heeft een eigen voor- en naschoolse opvang. Kinderen kunnen voor en na schooltijd terecht in een lokaal dat helemaal is ingericht voor de opvang van onze kinderen. Als het weer het toelaat, kunnen ze ook nog fijn buiten spelen.  

Onze leerlingen kunnen op onze school tijdens schooldagen worden opgevangen vanaf 7u en tot 19u. De leerlingen moeten niet op voorhand worden ingeschreven voor de voorschoolse opvang (elke schooldag) en naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (schooldagen).

! Op welke momenten moet er wél op voorhand worden ingeschreven?

– Naschoolse opvang op woensdagnamiddag (schooldagen)

Schoolvrije dagen (pedagogische en facultatieve verlofdagen) of tijdens schoolvakanties

Wij maken voor de in- en uitschrijvingen voor de (voor- en naschoolse) opvang gebruik van het registratiesysteem van Kinderopvang Turnhout : i-Active.

Hiervoor dient er een registratie te gebeuren via de website van Kinderopvang Turnhout (Via deze link).  

Als je hierbij moeilijkheden ondervindt, mag je steeds contact opnemen met de administratieve dienst van Kinderopvang Turnhout 014/47 49 21 of via mail kinderopvang@turnhout.be.

Als de registratie voltooid is en Kinderopvang Turnhout heeft alle gegevens gecheckt, ontvangen jullie een mail met gebruikersnaam en wachtwoord.

Bij eerste aanmelding kunnen jullie zelf nog een nieuw wachtwoord invullen.

Daarna krijgen jullie schriftelijke overeenkomst opgestuurd met de post.

Elke eerste dag van de maand kunnen jullie inschrijven voor de volgende drie maanden en kunnen jullie zelf annuleren indien nodig.

Vanaf 1 april kan je dus inschrijven voor de maanden april, mei en juni. Vanaf 1 mei voor mei, juni, juli enzovoort.

Er zijn maximum 70 plaatsen beschikbaar in de naschoolse opvang, op vakantiedagen en op facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen.