Ateliers

Tijdens de ateliernamiddagen ( data zie jaarplanning ) werken leerkrachten en (groot)ouders met kleine groepjes kinderen aan activiteiten die zij als begeleiders aanbieden. Alle kleuters kiezen zelf aan welk atelier ze willen deelnemen zodat er gemengde leeftijden bij elkaar zitten. Ook in het lager kiezen de kinderen zelf een atelier uit en worden de leeftijdsgroepen op die manier gemengd. Leerkrachten kiezen zelf een activiteit uit voor de kinderen en ook (groot)ouders kunnen een voorstel doen. De voorstellen worden aan de kinderen voorgelegd en zij kiezen op hun beurt aan welk atelier ze willen meedoen. Enkele voorbeelden : kinderdans, armbandjes maken in macramé, natuurfiguurtjes maken met klei, land art, toneel, filmpje maken met iPad… We proberen de ateliers steeds zo gratis mogelijk te maken.