Contactgroep

De contactgroep zorgt voor een tweemaandelijks koffiemoment voor ouders op een ochtend of net voor school gedaan is. Ouders kunnen vragen stellen over de schoolwerking aan de zorgcoördinator en coördinator. De dagen en uren worden op een briefje meegegeven in de boekentassen van de kinderen.