Kinderraad

Van elke klasgroep zetelen afgevaardigden in de kinderraad. De kinderraad komt maandelijks samen om over het schoolleven te vergaderen. Waar het in de klasraad over de klas gaat, gaat het in de kinderraad over de hele school. Er wordt telkens een verslag gemaakt zodat de inhoud van de bespreking door de afgevaardigden van de klasgroep teruggekoppeld kan worden naar de andere kinderen.

Voorbereiding in de klas
Telkens als er in de klasraad of tijdens een ander overlegmoment een item komt dat de hele school aangaat, kan dit op de agenda voor de kinderraad worden gezet. In elke klas hangen bladen met pictogrammen : ik heb een idee, ik geef een pluim, ik heb een vraag, dit was niet leuk. Het agendapunt wordt bij het juiste pictogram geschreven. De afgevaardigden brengen deze bladen mee naar de kinderraad. Voor jongere kinderen kan het getekend worden.

De gespreksleider
De leden van de kinderraad van de derde graad zullen volgens beurtrol de vergadering voorzitten. Zij overlopen eerst het vorige verslag en bekijken of hier op- of aanmerkingen zijn. Zij zorgen er voor dat iedereen zijn of haar punten kan uiteenzetten en dat anderen hierop kunnen reageren. Vervolgens worden per picto de items besproken. Zo is er niet steeds dezelfde groep aan het woord en is het duidelijk welke punten er bij meerdere groepen terugkomen.

De verslaggever
Er wordt steeds een verslag van de kinderraad gemaakt en naar alle klassen gebracht. Zo kan dit in alle klassen tijdens de eerstvolgende klasraad overlopen worden. Klassen die een actie willen ondernemen, voeren die uit tijdens de vrije werktijd. De opvolging gebeurt telkens tijdens de eerstvolgende kinderraad.