Werkgroepen

De vaste werkgroepen hebben als doel het participatief klimaat op school te stimuleren en bestaan uit een aantal ouders, grootouders, … en 1 of meerdere teamleden. Elke werkgroep heeft een trekker die de groep motiveert en mensen aanspreekt om mee te doen in de groep. Daarnaast heeft de werkgroep ook een planner, dit kan ook dezelfde persoon zijn als de trekker maar het kan ook iemand anders in de werkgroep zijn. Deze persoon roept de vergadering bij elkaar, maakt verslagen, neemt het organisatorische aspect op zich, … De verslagen worden steeds aan de coördinator en aan het ouderteam bezorgd, zodat ze kunnen opgehangen worden aan het infobord. Er kunnen steeds occasionele werkgroepen in het leven geroepen worden.