Ouderteam

Het ouderteam is samengesteld uit:

– ouders die zich met motivatie kandidaat stellen als secretaris, voorzitter en ondervoorzitter
– 1 afgevaardigde per werkgroep
– geïnteresseerde ouders die graag willen meedenken en meewerken vanuit een positief en actief engagement
– minstens 1 leerkracht
– de coördinator

Vanuit de leerlingen, het team en de ouders groeien een aantal doelen voor het schooljaar. Deze kunnen zowel organisatorisch, logistiek of financieel zijn. De taak van deze groep bestaat erin hierover mee te denken, adviezen te geven en te helpen om de doelen te bereiken. Het ouderteam vergadert ongeveer om de twee maanden.

Naast het organisatorisch gedeelte waar er constructief samengewerkt wordt met verschillende partijen, denkt het ouderteam ook mee na over een actueel thema, doen ze mee aan een brainstorm, werken ze een voorstel uit, … . We vinden het belangrijk dat het ouderteam de stem van alle ouders hoort en een klankbord is van de hele school. 

Het ouderteam werkt in volledige openheid. Het verslag van het ouderteam wordt opgehangen aan het infobord en aan iedereen bezorgd. Indien gewenst kan ook het financieel dagboek opgevraagd worden ter inzage. Alle ouders mogen vragen, ideeën en/of knelpunten doorspelen aan de coördinator of aan de voorzitter van het ouderteam, deze worden steeds opgenomen bij de agendapunten van het ouderteam.