Get Adobe Flash player

We verwachten van ouders een positief engagement in het belang van onze kinderen. Samen zorgen ouders en leerkrachten voor een positief leef- en leerklimaat om de leerlingen te begeleiden in hun totale ontwikkeling. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind, deze gedeelde verantwoordelijkheid vraagt een vlotte communicatie tussen beide partijen. We gaan er vanuit dat we kunnen leren van elkaar, de ouders van de school alsook de school van de ouders.

Engagement is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Naar De Regenboog gaan hoort een bewuste keuze te zijn. Ouders dragen in De Regenboog hun steentje bij aan het ‘samen school maken’: ondersteunend, adviserend maar niet beleidsmatig beslissend of sturend. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van onze school aanzienlijk verhoogd als elke ouder, waar mogelijk, zijn persoonlijke kwaliteiten voor een stukje inzet ten voordele van de kinderen. Zo kunnen we onze kinderen zowel inhoudelijk als materieel van een rijke leeromgeving voorzien.

Tijdens de schooluren rekenen we bij bepaalde activiteiten graag op de medewerking van ouders. Denk bijvoorbeeld aan: begeleiding bij uitstappen, hulp bij ateliers, … de leerkrachten blijven echter wel instaan voor de pedagogische kant, zij vragen de ouders om hen bij bepaalde taken te ondersteunen. Op schoolniveau werden voor een aantal specifieke taken werkgroepen opgericht. De werkgroepen organiseren en coördineren de werkzaamheden en vragen hulp aan de andere ouders om mee te werken.

Voor ouders en …
Iedereen en niet alleen de ouders maar ook de moekes en vakes, de oma’s en opa’s, de nonkels en tantes, … kan op vrijwillige basis, geheel naar zijn of haar interesses en talenten een handje komen toesteken.

Oudervereniging
Alle ouders kunnen lid worden van de oudervereniging. Vanuit deze groep groeien een aantal werkgroepen die verschillende activiteiten of doelen willen realiseren. Het ouderteam coördineert deze activiteiten en samen proberen we de gevraagde doelen te realiseren.

Ouderteam
Het ouderteam bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een afgevaardigde van het team (coördinator) en 1 vertegenwoordiger van de verschillende werkgroepen.

voorzitter vice-voorzitter secretaris
 niels  kristof
 NIELS  KRISTOF  EVA

Werkgroepen
De verschillende werkgroepen bestaan uit een aantal ouders, grootouders, … en 1 of meerdere mensen van het team. Afhankelijk van de werkgroep vergaderen en plannen zij hun activiteiten.

Doelen
Vanuit de leerlingen, het team en de ouders groeien een aantal doelen voor het schooljaar. Deze kunnen zowel organisatorisch, logistiek of financieel zijn.

Openheid
De oudervereniging werkt in volledige openheid. Het verslag van het ouderteam wordt opgehangen en gemaild aan iedereen die dit wenst. Ook al de verslagen van de verschillende werkgroepen worden opgehangen op het infobord. Indien gewenst kan ook het financieel dagboek opgevraagd worden ter inzage.

Oproep
Wil je de verslagen van het ouderteam via mail ontvangen?
Wil je je inzetten voor een bepaalde werkgroep?
Vul dan je gegevens in op ons contactformulier.

Print Friendly